FQ20190424011-铲齿-公开招标采购中标公告

  • 发布日期:2019-04-25
  • 采购类别:(0101)钢材
  • 采购组织:鞍钢附企无缝实业发展公司

     鞍钢附企无缝实业发展公司就FQ20190424011-铲齿-公开招标在鞍钢附属企业公司进行了网上电子招标,鞍钢附企无缝实业发展公司在鞍钢附属企业公司电子招标平台上已完成评标工作,现将中标结果公示如下:    项目标号:01040001-ZB-000510

    项目标名:FQ20190424011-铲齿-公开招标 


    中标单位:鞍钢矿山附企大选工业公司

 
    
 
 
 

                                                                        鞍钢附属企业公司

                                                                         2019年04月25日


附件: